3, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

కవిత - ౩

కాంతి బావుటా!

జీవనంలోని
పంధాలు ఎన్నో ...
ఒక్కో జీవితము
ఒక జీవన గమనానికి
కాంతి ప్రస్తాన మవుతుంది
ప్రపంచ మార్గములో
అనేక ప్రవృత్తులు ...
ఒక్కో ప్రవృత్తికి వెలుగు బావుటాయై
ఒక విలక్షణతను నిలుపుకుంటాయి.
* * * * * * * *
దశకంఠుని జీవనంలో
వేదవతి మోక్షానికి వెలుగురాయిలా నిలిచింది
బోయవాని జీవితంలో
నీలమోహనుని పాలచాదనవేలు మోక్షగామియై నిలిచింది
కాలం చేసే మేధా సంపత్తులో
దక్షిణాఫ్రికా కలికి తురాయై నిలిచించి
భారతీయ విజ్ఞాన పరంపరలో
రవీంద్రుడు, జగదీశుడు వేగుచుక్కలై ...
స్వాతంత్ర్య సమరంలో
కాకతి రుద్రమ, ఝాన్సీలక్ష్మీబాయి
సుభాష్ చంద్రబోసు, భగత్ సింగ్
కదనరంగ ఉత్తుంగతరంగాలై
జాతి జీవనంలో వెలుగు బావుటాలైనారు.
* * * * * * * *
జాతి జీవనంలో
వెలుగు బావుటా లెన్నో ...
తెలుగు సాహిత్యాకాశంలో
అలనాటి సోమనాథుడి నుండి నారయ వరకు
ఈనాటి సంపత్తు నుండి శ్రీరంగని వరకు
సాహిత్యకారుల మదిలో క్రాంతిరేఖలై
సాకారాలు అయి నిలుస్తున్నారు.
* * * * * * *
చిఱుపాప సాధించిన చేష్టలకు
తల్లి పొందే అమలిన కాంతి
పాఠశాలలో పిల్లలు సాధించిన మెరిట్ లను
ప్రాపుతోన అభినందించిన
లేత హృదయం కలువ పూవవుతుంది
కాననంలో పయనించే వారికి
చేయూత దొరికిన
చేతికి లాంతరు దారి చూపినట్లు
నిద్రాణమైన జీవనానికి
ఓదార్పు ధృవతారలా నిలుచు
ఎదురుచూపులు లేకుండా
పతి ప్రత్యక్షమైనపుడు
సతి కళ్ళలోని జిలుగు వెలుగులు
సంకీర్తించ తరమా!
* * * * * * *
కార్యాలయ భేతాళమున
కాకారాయుళ్ళ బారిన పడకుండా
కాలాతిక్రమమున కవకాశం లేకుండా
కార్యాధీశుని మెప్పు లొంది
క్షణాలలోన వింత కాంతి
అనుభూతి నిచ్చు
కాలవ్యవధి కంటె ముందే
కామికతో ఫలితాన్ని సాధించి
ప్రభుతతో మన్నన పొందినప్పుడు
శ్రమజీవుల కళ్ళలోని వెలుగు
ప్రపంచాన్ని జయించినంత
అందుకే ...
మేరా మహాభారత్ మహాన్
వెలుగులీను జీవితమంతా.

(26 - 3 - 2007)